در حال بارگذاری ...
شنبه 30 دی 1396

بازه زمانی حذف اضطراری در سامانه ناد از روز چهارشنبه مورخ 11 اسفند95 لغایت 9 خرداد96 می باشد.

به اطلاع دانشجویان متقاضی حذف اضطراری می رساند بازه زمانی حذف اضطراری از روز چهارشنبه مورخ 11 اسفند لغایت 9 خرداد 1396 می باشد.

خاطر نشان می گردد طبق قوانین آموزشی حذف اضطراری تنها برای یک درس (لزوما درس تئوری/نظری) انجام می گیرد.

حذف اضطراری بصورت حضوری در واحد آموزش انجام می گیرد.

 

"واحدآموزش"

نظرات کاربران