در حال بارگذاری ...
شنبه 30 دی 1396

بازه ی زمانی اخذ کارت ورود به جلسه ی امتحانات پایانی از اول خرداد96 الی اول تیر96 می باشد.

قابل توجه کلیه دانشجویان

 

بازه ی زمانی اخذ کارت ورود به جلسه ی امتحانات پایانی از روز دوشنبه 1396/03/01 لغایت روز پنج شنبه 1396/04/01 فعال خواهد بود.

 

لذا دانشجویان گرامی قبل از اقدام به چاپ کارت الزاما موارد زیر را رعایت نمایند:

1- تسویه حساب کامل بدهی (حتی بدهی ترم های قبل باید تسویه گردند.)

2- تکمیل فرم ارزشیابی اساتید

 

"واحد آموزش"

نظرات کاربران