در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 4 مرداد 1396

ثبت نام جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

ثبت نام جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

آخرین مهلت ثبت نام:  سه شنبه 96/02/19 - دفتر امور دانشجویی

 

زمان و مکان حرکت:  پنج شنبه 96/02/21 ساعت 6صبح - ساختمان مرکزی دانشکده(شماره 1)

 

امور فرهنگی ودانشجویی دانشکده

امور فرهنگی ودانشجویی دانشکده

نظرات کاربران