در حال بارگذاری ...
شنبه 30 دی 1396

ثبت نام جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

ثبت نام جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

آخرین مهلت ثبت نام:  سه شنبه 96/02/19 - دفتر امور دانشجویی

 

زمان و مکان حرکت:  پنج شنبه 96/02/21 ساعت 6صبح - ساختمان مرکزی دانشکده(شماره 1)

 

امور فرهنگی ودانشجویی دانشکده

امور فرهنگی ودانشجویی دانشکده

نظرات کاربران