در حال بارگذاری ...
شنبه 30 دی 1396

برگزاری ترم تابستان 1396 در دانشکده فنی وحرفه ای امام صادق(ع) پسران بابل

برگزاری ترم تابستان 1396

                                                                                                                                                                                                                                         

   به استحضار می رساند، این مرکز در نظر دارد ترم تابستانی سال 1396 را برای تعدادی از دروس عمومی، پایه، اصلی و برخی از دروس کارگاهی و آزمایشگاهی رشته های حوزه برق و کارآموزی کاردانی و کارشناسی به شرح ذیل در قالب شبانه برای دانشجویان برگزار نماید ؛ لذا مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی رسانده شود :

 

    شرایط ثبت نام :

الف) ارائه معرفی نامه عکسدار با ذکر واحدهای درسی و ثبت نام در سامانه سماد (http://samad.tvu.ac.ir/) مطابق جدول زمانبندی ذیل .

ب) ارائه فیش واریزی به صورت علی الحساب به مبلغ 1/000/000 ریال  به شماره حساب ملی 2172015001005 .

 

       توجه :

1) دانشجویان دوره روزانه که به صورت مهمان نسبت به اخذ واحد درسی اقدام می نمایند می بایست شهریه ثابت و متغیر را در مرکز مقصد پرداخت نمایند .

2) دانشجویان دوره شبانه که به صورت مهمان نسبت به اخذ واحد درسی اقدام می نمایند می بایست 50 درصد شهریه ثابت را به مرکز مبدأ و 50 درصد دیگر شهریه ثابت و کل شهریه متغیر را به مرکز مقصد پرداخت نمایند .

3) ثبت نام اولیه به منزله ثبت نام قطعی دانشجو تلقی می گردد و در صورت انصراف، شهریه ثابت واریزی برگشت داده نمی شود مگر در صورت به حد نصاب نرسیدن کلاس ها .

4) با توجّه به کوتاه بودن دوره تابستان پس از انتخاب واحد برابر مقررات، امکان حذف و اضافه و حذف اضطراری وجود ندارد .

 

**جدول زمانبندی اجرای دوره تابستان

 

 

ثبت درخواست مهمانی در سامانه سماد

انتخاب واحد

تاریخ شروع کلاس

امتحانات

از

شنبه

96/03/20

شنبه

96/04/10

شنبه

96/04/17

شنبه

96/05/28

لغایت

دوشنبه

96/04/04

چهارشنبه 96/04/14

چهارشنبه 96/05/25

چهارشنبه 96/06/04

 

 

**جدول دروس ارائه شده ترم تابستان 1396 آموزشکده فنی و حرفه ای امام صادق(ع) بابل-کاردانی و کارشناسی

 

دوره کاردانی

اخلاق اسلامی-اندیشه اسلامی-دانش خانواده و جمعیت-ریاضی عمومی-ریاضی عمومی 1 و 2
ریاضی کاربردی برق و الکترونیک و کامپیوتر-اصول سرپرستی-زبان خارجه-زبان فارسی- فیزیک الکتریسیته-فیزیک مکانیک-فیزیک حرارت-آز-ماشین (1 و 2 و AC و DC) کارگاه PLC وآز-کنترل

کارآفرینی - کارآموزی(کلیه رشته های موجود در مرکز)

دوره کارشناسی

آمار و احتمالات مهندسی-محاسبات عددی-ریاضی عمومی2-تفسیر موضوعی قرآن-

اندیشه اسلامی2- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام- انقلاب اسلامی ایران-

کارآموزی(کلیه رشته های موجود در مرکز)

 
"واحد آموزش"

 

نظرات کاربران