در حال بارگذاری ...
شنبه 30 دی 1396

حضور جناب آقای دکتر فیروز معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه فنی و حرفه ای

حضور جناب آقای دکتر فیروز معاونت محترم اداری و مالی  و منابع انسانی دانشگاه فنی و حرفه ای

چهارشنبه مورخ 96/04/07 در دانشکده فنی وحرفه ای امام صادق(ع) بابل

 

"روابط عمومی دانشکده"

نظرات کاربران