در حال بارگذاری ...
شنبه 30 دی 1396

زمان مراجعه به مدیر گروه جهت امضاء درس کارآموزی ترم تابستان 953

دانشجویانی که در ترم تابستان جاری953 درس کارآموزی را انتخاب واحد نموده اند

می توانند برای امضای مدیر گروه در روزهای اعلام شده مراجعه نمایند:

 

 

 

 

 رشته های ساختمان و معماری:

مهندس مسافری – شنبه 96/4/17 ساعت 10 صبح

مهندس رضایی مقدم--- دوشنبه 96/4/19 ساعت 8/30 الی 10 صبح

مهندس میرصادقی --- چهارشنبه 96/4/14 ساعت 9صبح    و     یکشنبه 96/04/18  ساعت 10 صبح

رشته حسابداری:

استاد ولی محمدپور---- دوشنبه 96/4/19 ساعت 10 الی 11 صبح

رشته گرافیک:

استاد سیدرضا جعفرنژاد--- سه شنبه 96/4/20 ساعت 10 الی 12

گرایش های برق:

مهندس زارع – سه شنبه 96/4/13 از 9صبح   و    شنبه 96/4/17 از 9 صبح

مهندس فتاحی---- همه روزه صبح ها

رشته مکانیک خودرو:

مهندس رضایی فر --- یکشنبه 96/4/18 ساعت 8 الی 10 صبح

رشته تاسیسات حرارتی:

مهندس فلاحتی – یکشنبه 96/4/18 ساعت 10 الی 12

رشته کامپیوتر :

استاد قاسم زاده --- سه شنبه 96/4/20 ساعت 10 الی 12

 

"واحد کارآموزی و ارتباط با صنعت"

 

نظرات کاربران