در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 3 اسفند 1396

انتخاب واحد و زمان امتحان دروس معرفی به استاد- تکدرس -دودرس 97-96

دانشجویانی که با یک یا دو درس طبق ضوابط آموزش فارغ التحصیل می شوند می توانند

 

1- جهت انتخاب واحد از تاریخ 96/11/07 الی 96/11/11 بصورت حضوری و با مراجعه به واحد آموزش اقدام نمایند.

 

2- زمان امتحان دروس تکدرس و یا دودرس فقط در روز چهارشنبه 1396/12/09 ساعت 9 صبح می باشد.

 

 

"واحد آموزش"

 

 

نظرات کاربران