در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 3 اسفند 1396

آخرین فرصت تحویل برگه جایابی درس کارآموزی حداکثر تا 28 بهمن 96

دانشجویانی که در نیمسال دوم 97-96 درس کارآموزی اخذ نموده اند،

حداکثر تا شنبه 96/11/28 فرصت دارند برگه جایابی خود را با امضا و تایید مدیر گروه به واحد ارتباط باصنعت تحویل دهند.

 

"واحد ارتباط باصنعت دانشکده"

 

 

نظرات کاربران