در حال بارگذاری ...
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397

بازدید اساتید و دانشجویان رشته مکانیک خودرو از آسایشگاه جانبازان دفاع مقدس

اساتید و دانشجویان رشته مکانیک خودرو دانشکده فنی و حرفه ای امام صادق(ع) بابل

از آسایشگاه جانبازان دفاع مقدس بازدید بعمل آوردند.

 

"روابط عمومی دانشکده"

 

نظرات کاربران