در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 24 مهر 1398
  • آخرین فرصت تسویه حساب مالی تا تاریخ 970320 می باشد
    جهت دریافت کارت ورود به جلسه تسویه حساب الزامی است.

     

    *  قابل توجه دانشجویان محترم  *

     

     آن دسته از  دانشجویانی  که  بدهی  مالی  دارند  تا  تاریخ  97/03/20 فرصت دارند با مراجعه به آدرس سایت ناد (http://reg.tvu.ac.ir)  نسبت به تسویه حساب خود به صورت اینترنتی اقدام نمایند .

     

    درغیر این صورت جهت دریافت کارت ورود به جلسه با مشکل مواجه خواهند شد و از شرکت در امتحانات پایان ترم نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد .

     

    "امور مالی دانشکده"

     

     

    نظرات کاربران