در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 24 مهر 1398
 • جدول زمانبندی و ملزومات انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

  جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 به همراه موارد زیر

  جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد:

   

   

   

   

  - کلیه دانشجویان ورودی نیمسال های 951 و952 و961 و962 دارای سرترم می باشند.

  - دانشجویان ورودی 942 و قبل از آن دارای سرترم نبوده و درصورت نیاز به سرترم می بایست بصورت حضوری به واحد آموزش مراجعه نمایند.

  - کلیه دانشجویان دو ترم مشروط معدل کل زیر 10 فاقد سرترم می باشند.

  - مبلغ پیش پرداخت جهت انتخاب واحد 962 برابر است با :

  ]تسویه حساب بدهی قبلی + شهریه ثابت هر ورودی + 35000 تومان خدمات فرهنگی[

   

  "واحد آموزش دانشکده"

   

   

  نظرات کاربران