در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 31 مرداد 1398
 • دوره توانمند سازی اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران در مرکز پسران بابل- اسفند 97

  دوره توانمند سازی اساتید آموزشکده/ دانشکده های فنی و حرفه ای استان مازندران

  روز چهارشنبه مورخ 97/12/28 ساعت 8:30 صبح

  در دانشکده فنی و حرفه ای امام صادق(ع) بابل برگزار گردید.

   

  "روابط عمومی دانشکده"

   

   

  نظرات کاربران