در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 24 مهر 1398
 • لیست دانشجویانی که از شرکت در امتحانات پایان ترم 972 محروم شده اند.

  دانشجویان مشروحه زیر به علت غیبت غیر موجه( بیش از سه جلسه )

  از شرکت در امتحانات پایان ترم  نیمسال دوم سال تحصیلی ( 98-97)  محروم می باشند :

   

  ردیف نام و نام خانوادگی  دانشجو نام درس نام استاد
  1 امیر حسین   حاجی حاجیکلائی کاربرد کامپیوتر در حسابداری مهدی ابوالحسنی
  2 امیر حسین   حاجی حاجیکلائی حسابداری دولتی مهدی ابوالحسنی
  3 داریوش       فاعلی کاربرد کامپیوتر در حسابداری و حسابداری دولتی مهدی ابوالحسنی
  4 محمد حسین   عبداله تبار درزی سیستم های کنترل تاسیسات تهویه حسین اخوان
  5 امیر حسین     طا لبی تعمیر و نگهداری میثم  اصغرپور
  6 محمد     حیدری تعمیر و نگهداری میثم  اصغرپور
  7 حامد      منصف آز دیجیتال علی اکبری مجد
  8 محمد حسن    علیجان زاده سوتی آز دیجیتال علی اکبری مجد
  9 امیر حسین     کاوسی کاربرد کامپیوتر در حسابداری یاسر آقابراریان
  10 رضا صابر      واسکسی کاربرد کامپیوتر در حسابداری یاسر آقابراریان
  11 علی اصغر     شیر محمدی رله و حفاظت محمد باباجانی
  12 سید علی    حسینی فرد تاریخ فرهنگ و تمدن نبی اله باقری زاد
  13 علی     سمنانی تاریخ فرهنگ و تمدن نبی اله باقری زاد
  14 علی     محمد علی زاده تاریخ فرهنگ و تمدن نبی اله باقری زاد
  15 علی رضا     قاسمیان تاریخ فرهنگ و تمدن نبی اله باقری زاد
  16 محمد حسین     عبدی تاریخ فرهنگ و تمدن نبی اله باقری زاد
  17 وحید     حسین نژاد تاریخ فرهنگ و تمدن نبی اله باقری زاد
  18 ابو الفضل   احمد زاده عربی آزمایشگاه  بتن محمدحسن بهروز
  19 امیرحسین     کاوسی آزمایشگاه  بتن محمدحسن بهروز
  20 سید محمد طاها    درویشی آزمایشگاه  بتن محمدحسن بهروز
  21 ابوالفضل سلطانی نوروزی تاریخ فرهنگ و تمدن محمد پور محمد
  22 احسان  موحد تاریخ فرهنگ و تمدن محمد پور محمد
  23 امیر حسین   حاجی حاجیکلائی اندیشه اسلامی1 محمد پور محمد
  24 پارسا   فرجی اندیشه اسلامی1 محمد پور محمد
  25 تورج    پرستار اندیشه اسلامی1 محمد پور محمد
  26 رضا  قربانیان  رهورد دانش خانواده و جمعیت محمد پور محمد
  27 علی رضا   سعادتی اندیشه اسلامی1 محمد پور محمد
  28 فرید   فرخی اندیشه اسلامی1 محمد پور محمد
  29 محمد جواد   کریمی اندیشه اسلامی1 محمد پور محمد
  30 محمد مهدی   اکبری امیری اندیشه اسلامی1 محمد پور محمد
  31 محمدرسول   امیر صالحی تاریخ فرهنگ و تمدن محمد پور محمد
  32 امیر حسین  موجودی نقشه برداری معماری ناصر  تقی زاده
  33 محمد حسین    عبداله تبار درزی اصول سرپرستی بهمن  حسن پور
  34 امیر حسین      طا لبی استاتیک علی حسنی حسن کلا
  35 امیر حسین     دهینی استاتیک علی حسنی حسن کلا
  36 محمد    احمد پور استاتیک علی حسنی حسن کلا
  37 سید محمد سلیم   موسوی طبری کارگاه تبرید و سرد خانه محمد حسین زاده
  38 موحد   احسان کارگاه تبرید و سرد خانه محمد حسین زاده
  39 سید محمد سلیم   موسوی طبری آز تر مو دینامیک محمد حیدری
  40 امیر حسین     کاوسی آزمایشگاه مکانیک خاک سعید ذبیح زاده روشن
  41 محمد    حیدری آزمایشگاه مکانیک خاک سعید ذبیح زاده روشن
  42 رضا صابر      واسکسی مقاومت مصالح و نقشه برداری محمدعلی  رستم زاده
  43 حامد  پورتقی زبان انگلیسی عمومی محمد رضاقلی زاده
  44 عرفان   اباذری فومشی زبان انگلیسی عمومی محمد رضاقلی زاده
  45 علیرضا    کاظمی   زبان انگلیسی عمومی محمد رضاقلی زاده
  46 محمد    کردی زبان انگلیسی عمومی محمد رضاقلی زاده
  47 محمد   رمضان زاده زبان انگلیسی عمومی محمد رضاقلی زاده
  48   طا ها   پور حسینی با قری  آز فیزیک مکانیک مرتضی شجاعی
  49 امیر حسین     دهینی آز حرارت مرتضی شجاعی
  50 سهراب   جهانیان آز فیزیک مکانیک مرتضی شجاعی
  51 محمد      احمد پور آز فیزیک مکانیک مرتضی شجاعی
  52 رضا   غلامرضایی زبان و ادبیات فارسی سیدرمضان طالب نژاد
  53 طا ها   پور حسین با قری زبان و ادبیات فارسی سیدرمضان طالب نژاد
  54 علی   ذاکریان زبان و ادبیات فارسی سیدرمضان طالب نژاد
  55 فرید   فرخی زبان و ادبیات فارسی سیدرمضان طالب نژاد
  56 مهراب  جها نیان بهنمیری زبان و ادبیات فارسی سیدرمضان طالب نژاد
  57 دانیال    عبدالله زاده آزمایشگاه الکترونیک عمومی سهیل عباس زاده
  58 سالار    ذوالقرنی میانجی آزمایشگاه الکترونیک عمومی سهیل عباس زاده
  59 سید موسی    طباطبایی  مبانی دیجیتال سهیل عباس زاده
  60 مصطفی    آرمندنی مدار منطقی حسینعلی  علی نژاد
  61 وحید   حسین نژاد آهنگری مدار منطقی حسینعلی  علی نژاد
  62 علی  طایفی دانش خانواده و جمعیت محمد فرهادی
  63 میر علی  هاشمی کمانگر دانش خانواده و جمعیت محمد فرهادی
  64 امیر  عمادی برنامه سازی 2 ابراهیم قاسم زاده
  65 امیر حسین   ولایتی برنامه سازی 2 ابراهیم قاسم زاده
  66 تورج  پرستار برنامه سازی 2 ابراهیم قاسم زاده
  67 علی اصغر  رحمانی برنامه سازی 2 ابراهیم قاسم زاده
  68 علی محمد  داداش نژاد برنامه سازی 2 ابراهیم قاسم زاده
  69 امیرحسین   حاجی حاجیکلائی ریاضی عمومی 2 منصور قاسم زاده
  70 کوروش       قربانیان کارگاه ارتباط تصویری2 محمد کاظمی تبار
  71 امیر رضا   محسنی کاربرد رایانه در برق مجتبی محمدپور
  72 صابر    ربیعی کاربرد رایانه در برق مجتبی محمدپور
  73 علی     ذاکریان کاربرد رایانه در برق مجتبی محمدپور
  74 علی اصغر     شیر محمدی کاربرد رایانه در برق مجتبی محمدپور
  75 فرزاد   قجری کاربرد رایانه در برق مجتبی محمدپور
  76 آرمان    باغبان کاربرد رایانه در برق مجتبی محمدپور
  77 حسن    زین العابدینی کاربرد رایانه در برق مجتبی محمدپور
  78 محمد  رسول  نصرالله پور حیدری تکنولوژی انتقال قدرت سید سعید محمدی قمی
  79 سید جواد   زکی زاد طراحی معمای 1 شریعت مسافری
  80 محمد     قاسمی طراحی معمای 1 شریعت مسافری
  81 محمد رضا    علیجانی روشن طراحی معمای 1 شریعت مسافری
  82 مهدی   جوینی مدیریت مالی1 مصطفی ملکیان
  83 مهدی   محمدی سیستم های اطلاعاتی حسابداری مصطفی ملکیان
  84 تورج  پرستار زبان ماشین و اسمبلی عسکری یداله پور
  85 رضا  کرد زبان ماشین و اسمبلی عسکری یداله پور

   

   

  "واحد آموزش دانشکده "

   

   

   

   

  نظرات کاربران