در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 24 مهر 1398
 • راهیابی تعدادی از دانشجویان به مرحله پایانی مسابقات فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای

  راهیابی تعدادی از دانشجویان ارجمند را به مرحله پایانی مسابقات فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای کشور تبریک می گوئیم.

  1- محمدجواد مجید فاطری  رشته اذان

  2- امیرحسین کوهستانی  رشته دعا و مناجات

  3- حسین داداش پور  رشته پوستر

  4- محمدرضا فدایی  رشته پوستر

  5- امیر دانشمند  رشته تولید نرم افزار

  6- مجتبی پاداش  رشته شعر

  7- مهدی مهدی پور  رشته حفظ موضوع قرآنی

   

  "امور فرهنگی دانشکده"

   

  نظرات کاربران