در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 24 مهر 1398
 • تقویم آموزشی و جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال 99-1398

  قابل توجه کلیه دانشجویان

  تقویم آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی 99-1398 و جداول زمان بندی انتخاب واحد برای استان مازندران ترم 981

  جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ایفاد می گردد.

   

  "واحد آموزش دانشکده"

   

   

  نظرات کاربران