در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 23 آبان 1398
 • جدول زمانبندی حذف و اضافه ترم 981

  استان  98/07/02
  (14 لغایت 20)
   98/07/02
  (20 لغایت 7 صبح روز بعد)
  98/07/03
  (8 صبح لغایت 14)
  98/07/03 
  (14 لغایت 20)
   98/07/03 
  (20 لغایت 7 صبح روز بعد)
  98/07/04
  (8 صبح لغایت 14)
  98/07/04
  (14 لغایت 20)
   98/07/04
  (20 لغایت 7 صبح روز بعد)
    سه شنبه مجموع  چهارشنبه چهارشنبه مجموع  پنجشنبه پنجشنبه مجموع 
  ورودی  قبل از آن و 961 قبل از آن و 961 962 971 962+971 972   972
  مازندران

  نظرات کاربران