در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 21 آبان 1398
 • جلسه توجیهی با نو دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی برای سال تحصیلی 99-98 در محل دانشکده

  طبق روال سالهای گذشته در این مرکز با حضور دانشجویان ترم اولی (اعم از کارشناسی و کاردانی )جلسه توجیهی به عمل آمد.

  در ابتدای مراسم جناب آقای دکتر علی اصغر بزرگی ریاست دانشکده ضمن تبریک به تمامی حاضرین پیرامون تعلیم و تربیت و مهارت آموزی در دانشگاه فنی و حرفه ای مطالب مبسوطی را بیان نمودند .

  در ادامه معاونین آموزشی و پژوهشی جناب آقای مهندس فتاحی ، جناب آقای طالب نژاد معاونت اداری و مالی و جناب آقای احمدزاده معاونت فرهنگی و دانشجویی هریک آنها در حوزه فعالیت های خویش و نیز با شناساندن کارشناس بخش خود به دانشجویان مطالبی را ایراد نمودند .

  ضمنا کلیپ هایی که حاوی فعالیت های دانشجویان و اساتید این مرکز و ماموریتهای دانشگاه فنی و حرفه ای بوده دراین مراسم به نمایش گذاشته شد.

   

  "روابط عمومی دانشکده"

   

   

  نظرات کاربران